The Polish Chapter of PRME (PC PRME) officially started its activities in February 2021 (talks and preparations for its establishment started already in 2020). Its Steering Commitee is composed of the scientists representing all major universities in the country, some of which are institutional members of PRME.

Members of both the Commitee and Scientific (Advisory) Board are eminent researchers and academic teachers, most of them have numerous scientific and organizational achievements in studying and promoting the issues of sustainable development and corporate social responsibility. Among them there are economists, chemists, engineers, environmental or agribusiness specialists.

The goal of the PC PRME’s activities is to promote among students, but also in the entire academic community, the knowledge on the importance of acting and thinking in terms of the common good (even at a basic level - in everyday choices), especially when it comes to environmental protection. We also highlight the value of shaping the awareness of how much depends on our individual efforts and cooperation both within the space of individual universities as well as between universities and in the wider, i.e. international formula. PC PRME members also aim to convince the authorities of their home institutions to support and undertake various actions in the area of corporate social responsibility, sustainable development (in particular - ecology), as well as to include related content in the educational curricula and projects (also didactic) realized by the academic institutions they personally represent .

Activities realized by the Polish Universities represented at PRME

President of the Polish Chapter PRME (Chairman of THE STEERING COMMITTEE)

Assoc. Professor (Dr hab. Prof. SGH) Agnieszka Domańska

Instytut Studiów Międzynarodowych KES SGH

Institute for International Studies

Collegium of Socio-Economics

Warsaw School of Economics (SGH)

Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

e-mail: adomansk@sgh.waw.pl


Vice-chairman of THE STEERING COMMITTEE

Professor Dariusz Kiełczewski

Department of Social and Economic Development

Chair of the Sustainable Development – Head of the Chair

University of Białystok


Steering Committee Plenipotentiary for External Communication

Ph.D. Maria Pietrzak

Chair of the International Strategies

Collegium of Management and Finance

Warsaw School of Economics


Steering Committee Plenipotentiary for Sustainability Mindset

Ph.D. Monika Sady

Coordinator for University Social and Ecological Development

Cracow University of Economics

Kierownik Zespołu. ds. Rozwoju Społecznego i Ekologicznego

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, room. 305
31-510 Kraków

Tel.: +48 12 293 5948
Tel.: +48 538 518 196

MEMBERS OF THE STEERING COMMITTEE

1.

prof. dr hab. Dariusz Kiełczewski - Vice President of the Polish Chapter PRME

Katedra Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Zakład Zrównoważonego Rozwoju – Kierownik

Uniwersytet w Białymstoku

Professor Dariusz Kiełczewski

Department of Social and Economic Development

Chair of the Sustainable Development – Head of the Chair

University of Białystok

ul. Warszawska 63, pokój 135, Białystok

Tel. (85) 745-77-29

e-mail: d.kielczewski@uwb.edu.pl

2.

prof. dr hab. Joanna Kostecka

Zakład Podstaw Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Wydział Biologiczno-Rolniczy(KNP)

Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Rzeszowski

Professor Joanna Kostecka

Department of the Basis of Agriculture And Wase Management

Institite of Agricultural Sciences , Land Management and Environmental Protection – Head of the Institute.

College Of Natural Sciences University of Rzeszów

ul. Ćwiklińskiej 1 A, budynek D3, 35-601 Rzeszów

Tel. (17) 872 17 28, (17) 872 17 33,

e-mail: sekzppr@ur.edu.pl, jkosteck@ur.edu.pl

3.

Dr Maria Pietrzak

Zakład Strategii Międzynarodowych

Kolegium Zarządzania i Finansów

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Ph.D. Maria Pietrzak

Chair of the International Strategies

Collegium of Management and Finance

Warsaw School of Economics

Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

e-mail: mb23025@sgh.waw.pl, maria.pietrzak@sgh.waw.pl

4.

prof. dr hab. inż. Joanna Ejdys

Wydział Inżynierii Zarządzania

Politechnika Białostocka

Professor Ing. Joanna Ejdys

Faculty of Engineering Management

Bialystok University of Technology

ul. O. St. Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin

Tel. 784 680 522, fax. (85) 66 31 988

e-mail: j.ejdys@pb.edu.pl

5.

dr inż. Mirosława Witkowska-Dąbrowska

Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Dr.-Ing. Mirosława Witkowska-Dąbrowska

Department of Spatial and Environmental Economics, Faculty of Economic Sciences University of Warmia and Mazury

ul. Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn

Tel. 895234709

e-mail: m.witkowska@uwm.edu.pl

6.

dr hab. Prof. UEK Wojciech Zysk

Katedra Handlu Zagranicznego

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Associate Professor Wojciech Zysk

Department of Foreign Trade

Cracow University of Economics

Tel, +48 12 293 51 94, fax.: +48 12 293 50 37, Telefon do sekretariatu: +48 12 293 53 81

e-mail: zyskw@uek.krakow.pl

7.

dr hab. Prof. US Barbara Kryk

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych

Uniwersytet Szczeciński

Associate Professor Barbara Kryk

Faculty of Economic Sciences and Management, Polish Association of Environmental and Natural Resource Economists

University of Szczecin

ul. Mickiewicza 64/66, 71-101 Szczecin

e-mail: barbara.kryk@usz.edu.pl

8.

dr hab. Barbara Pawłowska

profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Wydział Ekonomiczny, Katedra Ekonomiki Transportu

Uniwersytet Gdański

PhD, D.Sc Barbara Pawlowska

Associate Professor

Faculty of Economics Chair of Transport Economics

University of Gdańsk

ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

Tel. +48 58 5231281

e-mail: barbara.pawlowska@ug.edu.pl

www.ekonom.ug.edu.pl

https://orcid.org/0000-0003-4846-6291

9.

dr hab. Prof. UG Beata Grobelna

Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Beata Grobelna, Assoc. Prof., PhD D.Sc.

Vice-Dean for Education and Development

University of Gdansk, Faculty of Chemistry

ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk

tel. 58 523 5006; kom. 572 727 516

e-mail: beata.grobelna@ug.edu.pl

www.chemia.ug.edu.pl

www.ug.edu.pl

10.

dr Anna Moraczewska

Wydział Politologii i Dziennikarstwa

Uniwersytet Maria Curie-Skłodowskiej

PhD Anna Moraczewska

Faculty of Political Science and Journalism

Maria Curie-Sklodowska University

Pl. Litewski 3, 20-080 Lublin

e-mail: anna.moraczewska@wp.pl

11.

Prof. Bożena Ryszawska

Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Professor Bożena Ryszawska

Department of Corporate and Public Finance

Wrocław University of Economics

e-mail: bozena.ryszawska@ue.wroc.pl

12.

dr hab., Prof. UEP Paweł Mielcarek

Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Associate Professor Paweł Mielcarek

The Poznań University of Economics and Business

e-mail: pawel.mielcarek@ue.poznan.pl

MEMBERS OF THE SCIENTIFIC BOARD

1.

Dr Mikołaj Pindelski

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr Mikołaj Pindelski

Warsaw School of Economics

e-mail: mpinde@sgh.waw.pl

2.

dr hab. Agata Lulewicz-Sas, prof. PB
Wydział Inżynierii Zarządzania
Katedra Zarządzania Produkcją

Politechnika Białostocka

Agata Lulewicz-Sas, PhD, Assoc. Prof.

Faculty of Engineering Management

Bialystok University of Technology

ul. Ojca Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin
Tel.+48 605560737

e-mail: a.lulewicz@pb.edu.pl

3.

dr inż. Tomasz Poskrobko

Prodziekan ds. Studenckich

Wydziału Ekonomii i Finansów

Uniwersytet w Białymstoku

Dr Tomasz Poskrobko

Faculty of Economics and Finance

University of Bialystok

ul. Warszawska 63; 15-062 Białystok

Tel. 85 745 77 09

e-mail: t.poskrobko@uwb.edu.pl

4.

dr hab. prof. UMW Renata Marks-Bielska

Profesor nadzwyczajny w jednostce Wydział Nauk Ekonomicznych,

Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse

Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Polityki Gospodarczej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Associate Professor Renata Marks-Bielska

Faculty of Economic Sciences University of Warmia and Mazury

ul. Oczapowskiego 4; 10-719 Olsztyn

tel. 895234709

e-mail: renatam@uwm.edu.pl

5.

dr Agnieszka Napiórkowska-Baryła

Katedra Ekonomii Środowiska, Nieruchomości i Agrobiznesu,

Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Dr Agnieszka Napiórkowska-Baryła,

Faculty of Economic Sciences University of Warmia and Mazury

ul. Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn

tel. 895234709

e-mail: agnieszka.baryla@uwm.edu.pl

No content available in this section.

No resources available for this chapter.

March 2021
M T W T F S S
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
18
20
21
22
23
25
26
27
28
29
·
·
·
·

No events could be found within the specified time range.